Curs designer pagini web

În conceperea acestui curs s-a pornit de la premisa că oricine, având doar cunoștințe de operare pe calculator și fără experiență în Web Design, în urma asimilării noțiunilor de design și programare web predate la curs, să ajungă să stăpânească la un nivel profesionist, toate procedeele de lucru necesare conceperii și realizării unui site web.

 Competențe dobândite

 • Designerul de pagini de web (studii medii) este liantul între clienţii, persoane juridice sau persoane fizice, fiecare cu nevoile lor şi tehnologia de promovare prin pagini web şi structura tehnologică a internetului, mediul specific în care sunt instalate-publicate, găzduite, promovate şi vizitate paginile diferitor clienţi de către vizitatorii din întreaga lume. Este cel care face transferul informaţiei primite de la client, sub o anume formă, într-o manieră cât mai apropiată de vizitatori.
 • Designerul de pagini web pune în practică cunoştinţe din domeniul marketing, realizează analize şi sinteze pentru a descoperi cerinţele vizitatorilor şi clienţilor, are aptitudini specifice proiectanţilor în domeniul tehnologiei informaţiei dar şi calităţile unui artist cu ajutorul cărora modelează site-urile. El reuşeşte să îmbine datele tehnice într-o structură artistică cât mai plăcută şi funcţională.

 Tematica cursului

 1. HTML (HyperText Markup Language – Limbaj de Marcare a Hypertextului), limbaj de bază folosit la structurarea și formatarea elementelor din componența paginilor Web.
 2. Noțiuni fundamentale despre World Wide Web
 3. Structura de bază a unei pagini Web
 4. XHTML
 5. Regulile limbajului XHTML
 6. Aplicație practică
 7. CSS3
 8. Ce reprezintă CSS
 9. Configurarea fonturilor în CSS
 10. Setarea textului în CSS
 11. Casete în CSS
 12. Poziționarea în CSS
 13. Tabele în CSS
 14. Conținut generat și liste în CSS
 15. Practică individuală
 16. PROIECT PRACTIC DE ABSOLVIRE: realizarea unui site web de minimum 5 pagini și salvarea site-ului pe un server web.

După absolvirea cursului de DESIGNER PAGINI WEB (STUDII MEDII) se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării și Autoritatea Națională pentru Calificări, însoțit de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite.


Durata cursului: 80 de ore, din care 30 de ore pregătire teoretică și 50 de ore activitate practică

Condiții minime de participare:  Studii medii


Documente necesare pentru înscriere:

 • Formularul de înscriere la curs
 • Diplomă de bacalaureat sau adeverință de absolvire a bacalaureatului (original și copie)
 • Actul de identitate (original și copie)
 • Certificat de naștere (original și copie)
 • Certificat de căsătorie (original și copie), dacă este cazul
 • Declarație privind deținerea mijloacelor tehnologice pentru participarea la cursul online
 • Dovada achitării taxei de participare

Evaluarea cursanților:  la sfârșitul cursului se va susține examen scris și se va prezenta un proiect