PROIECTANT SISTEME INFORMATICE (Cod COR 251101)

Cursul se adresează tuturor persoanelor care doresc să se specializeze în domeniul IT prin asimilarea unor informații de actualitate cu privire la evoluția noilor tehnologii și realizarea conexiunilor între Web Design, Web Developer și Social Media.
Scopul acestui curs este de a forma de specialiști IT experimentați care să proiecteze site-uri și să gestioneze aplicații web folosind tool-uri specializate de Social Media și Marketing Digital. Pentru aceasta, a fost dezvoltată o tematică complexă, care îmbină armonios realizarea, instalarea, întreținerea, optimizarea unui site web pe platforma WordPress și interacțiunea utilizatorului cu Social Media. Cursul propune o abordare interactivă cu caracter practic, având ca obiectiv final însușirea unor cunoștințe, tehnici și abilități pentru optimizarea activității profesionale, promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.
Structurarea dinamică a cursului oferă participanților o înțelegere mai bună a conceptelor de: Web Design, Web Developer și Social Media.

 Competențe dobândite

Cursul este structurat astfel încât participanții să dobândească cunoștințe, deprinderi și reflexe necesare pentru:

 •    crearea unor site-uri web atractive, precum și întreținerea un website folosind un CMS (WordPress);
 •    înțelegerea și utilizarea unor concepte esențiale de Front-end și Back-end (JavaScript, PHP, MySQL);
 •    înțelegerea modului în care funcționează motoarele de căutare (strategii de link building și de optimizare on-page) pentru a optimiza eficient un site folosind Google Analytics;
 •  promovarea unei afaceri în mediul online utilizând strategii de comunicare și Social Media (Facebook, Instagram, Blogger,etc).

Tematica cursului

 1. WEB DESIGN
  • Elemente noi in HTML 5
  • Instalarea WordPress în detaliu
  • Migrarea WordPress pe un alt server
  • Administrarea WordPress
  • Roluri și capabilități
  • Personalizare website – Teme și module WordPress
  • Depanare
 2. WEB DEVELOPER
  • Introducere în JavaScript (scripturi, variabile, operatori, funcții, obiecte, validare)
  • Introducere în MySQL (creare tabele, operații CRUD, drepturi de scriere in baza de date)
  • Introducere PHP (funcții și obiecte, citirea și scrierea în fișiere, variabile globale, utilizarea colecțiilor)
 3. SOCIAL MEDIA
  • Noțiuni introductive de Social Media
  • Utilizarea eficientă a rețelelor de socializare (creare conturi, personalizare profil/pagină, redactare conținut atractiv)
  • Noțiuni de bază despre motoarele de căutare
  • Importanța SEO ( rolul căutărilor organice și sprijinul pe care îl oferă activității de social media, optimizările on page și importanța unei strategii de link building)
  • Content Writing: Reguli de bază pentru un conținut de succes, relevant, util și creativ
  • Relația dintre Google Analytics și Social Media (creare cont, configurare cont, optimizare site)
 4. NORME LEGISLATIVE PRIVIND COPYRIGHT
  • Noțiuni generale
  • Utilizarea textului și imaginilor în website, fără încălcarea drepturilor de autor

După absolvirea cursului de SPECIALIST ÎN E-MEDIA se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării și Autoritatea Națională pentru Calificări, însoțit de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite.

Durata cursului:120 de ore, din care 50 de ore pregătire teoretică și 70 de ore activitate practică

Condiții minime de participare:  Studii superioare

Abilități specifice:   Minim 1 an de experiență în muncă, competențe și deprinderi în domeniul tehnologiei informației și comunicații sau dobândite în cadrul educației formale în domeniul TIC.

Documente necesare pentru înscriere:

 • Formularul de înscriere la curs
 • Diplomă de licență sau adeverință de absolvire a facultății (original și copie)
 • Actul de identitate (original și copie)
 • Certificat de naștere (original și copie)
 • Certificat de căsătorie (original și copie), dacă este cazul
 • Declarație privind deținerea mijloacelor tehnologice pentru participarea la cursul online
 • Dovada achitării taxei de participare

Taxa de participare: 1700 lei

 • costul de participare acoperă: activitatea lectorilor, materialele de curs, taxa de examinare, certificatele de absolvire.

Mod de plată: Taxa se plătește în lei, integral sau în 2 rate, prima rată înainte de începerea cursului, în contul RO22BRDE445SV12240144450, deschis la BRD sucursala TRIUMF.

Evaluarea cursanților:  la sfârșitul cursului se va susține examen scris și se va prezenta un proiect