PROGRAMATOR AJUTOR – studii medii (Cod COR 351201)

Cursul este util dobândirii şi certificării cunoştinţelor, deprinderilor şi aptitudinilor privind elaborarea, implementarea, testarea și asigurarea securității unei aplicații informatice.

 Competențe dobândite

 • Elaborarea programului / componentei aplicaţiei software;
 • Testarea şi implementarea programului / aplicaţiei;
 • Asigurarea securităţii programelor / aplicaţiilor, a datelor de test şi a dispozitivelor de stocare;
 • Asigurarea corectitudinii rezultatelor obţinute de program / aplicaţie;
 • Instruirea şi asistarea beneficiarilor / utilizatorilor programului/ aplicaţiei;
 • Asigurarea necesarului de componente şi materiale consumabile;
 • Gestionarea dispozitivelor de stocare a programelor şi datelor de test.

 Tematica cursului

Obiectivele cursului sunt îndeplinite prin însuşirea/demonstrarea şi certificarea competenţelor enumerate mai sus, conform Standardului ocupaţional. Atingerea obiectivelor este realizată prin parcurgerea, cu exemple simple, a etapelor întregului „ciclu de viaţă” pentru un program (o aplicaţie): analiză şi definire problemă, date de intrare/ieşire şi intermediare după caz, elaborare soluţie, proiectare algoritmi, programare/dezvoltare într-un limbaj de programare adecvat (de ex. C/C++ şi/sau Python, fără a avea ca scop învăţarea unui anumit limbaj), testare/corectare programe, asigurarea securităţii datelor, documentare programe, instalare la utilizator şi instruirea acestuia, întreţinere/mentenanţă, stocare şi securitate stocare programe şi documentaţii, aplicarea normelor de SSM, protecţia mediului şi a procedurilor de calitate.

După absolvirea cursului de PROGRAMATOR AJUTOR se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării și Autoritatea Națională pentru Calificări, însoțit de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite.

Durata cursului: 80 de ore, din care 30 de ore pregătire teoretică și 50 de ore activitate practică

Condiții minime de participare:  Studii medii

Documente necesare pentru înscriere:

 • Formularul de înscriere la curs
 • Diplomă de bacalaureat sau adeverință de absolvire a bacalaureatului (original și copie)
 • Actul de identitate (original și copie)
 • Certificat de naștere (original și copie)
 • Certificat de căsătorie (original și copie), dacă este cazul
 • Declarație privind deținerea mijloacelor tehnologice pentru participarea la cursul online
 • Dovada achitării taxei de participare

Taxa de participare: 900 lei

 • costul de participare acoperă: activitatea lectorilor, materialele de curs, taxa de examinare, certificatele de absolvire.

Mod de plată: Taxa se plătește în lei, integral sau în 2 rate, prima rată înainte de începerea cursului, în contul RO22BRDE445SV12240144450, deschis la BRD sucursala TRIUMF.

Evaluarea cursanților:  la sfârșitul cursului se va susține examen scris și se va prezenta un proiect