OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE (Cod COR 413201)

Prin acest curs se certifică aptitudinile de operare pe calculator, crescând gradul de mobilitate profesională prin utilizarea calculatorului în mod eficient și productiv indiferent de vârstă, profesie și domeniu de activitate. Cursul propune o abordare interactivă cu caracter practic a celor mai noi informații din domeniu, având ca obiectiv final însușirea unor cunoștințe, tehnici și abilități practice esențiale pentru optimizarea activității profesionale, promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.

 Competențe dobândite

 • Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor;
 • Organizarea activităţii proprii;
 • Utilizarea echipamentelor periferice;
 • Asigurarea securităţii datelor/ documentelor;
 • Introducerea şi validarea datelor;
 • Prelucrarea datelor;
 • Transpunerea datelor pe suport.

Tematica cursului

 •    Concepte generale de tehnologia informației
 •    Utilizarea calculatorului și organizarea fișierelor cu ajutorul sistemului de operare Windows, utilizând File Explorer
 •    Procesarea textelor cu ajutorul editorului de texte Word
 •    Informații generale despre calcul tabelar folosind Excel
 •    Informații generale despre modalitatea de a realiza prezentări cu ajutorul PowerPoint
 •    Comunicare și informație cu ajutorul browserelor de internet Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox

Metoda de predare este de tip demonstrativ și practică prin exerciții individuale.

După absolvirea cursului de OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării și Autoritatea Națională pentru Calificări, însoțit de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite.

Durata cursului: 80 de ore, din care 30 de ore pregătire teoretică și 50 de ore activitate practică

Condiții minime de participare:  Studii medii

Documente necesare pentru înscriere:

 • Formularul de înscriere la curs
 • Diplomă de bacalaureat sau adeverință de absolvire a facultății (original și copie)
 • Adeverință din care să rezulte o vechime în muncă de minim 1 an
 • Actul de identitate (original și copie)
 • Certificat de naștere (original și copie)
 • Certificat de căsătorie (original și copie), dacă este cazul
 • Declarație privind deținerea mijloacelor tehnologice pentru participarea la cursul online
 • Dovada achitării taxei de participare

Taxa de participare: 900 lei

 • costul de participare acoperă: activitatea lectorilor, materialele de curs, taxa de examinare, certificatele de absolvire.

Mod de plată: Taxa se plătește în lei, integral sau în 2 rate, prima rată înainte de începerea cursului, în contul RO22BRDE445SV12240144450, deschis la BRD sucursala TRIUMF.

Evaluarea cursanților:  la sfârșitul cursului se va susține examen scris și se va prezenta un proiect