OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC ȘI REȚELE (Cod COR 351101)

Cursul se adresează persoanelor care sunt la început de drum în utilizarea calculatorului și folosirea acestuia în rețea. Scopul cursului este ca participanții să își însușească elementele de bază ale utilizării calculatorului și a rețelei de internet.

 Competențe dobândite

 • Asigurarea funcţionării calculatorului, reţelei de calculatoare;
 • Asigurarea securităţii datelor şi echipamentelor;
 • Asistarea utilizatorilor;
 • Întreţinerea calculatorului şi a echipamentelor;
 • Instalarea, configurarea calculatorului / reţelei de calculatoare;
 • Asigurarea necesarului de componente şi materiale consumabile.

 Tematica cursului

Principalele module ale cursului sunt:

 1. Funcționarea calculatorului:
  • Componentele periferice ale calculatorului;
  • Pornirea/ oprirea calculatorului;
  • Prezentarea sistemului de operare Windows;
  • Operații cu fișiere și directoare (creare, copiere, ștergere, căutarea fișierelor);
  • Aplicațiile: My Computer, Recycle Bin, Windows Explorer;
  • Monitorizarea proceselor;
 1. Asigurarea securității datelor și a echipamentelor:
  • Asigurarea securității hardware
  • Asigurarea securității software
  • Firewall
 1. Întreținerea calculatorului și a echipamentelor:
  • Întreținerea componentelor hardware ale calculatorului;
  • Întreținerea aplicațiilor instalate
 1. Utilizarea imprimantelor
  • Printarea documentelor word;
  • Printarea documentelor PDF;
  • Printarea imaginilor

După absolvirea cursului de OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC ȘI REȚELE se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării și Autoritatea Națională pentru Calificări, însoțit de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite.

Durata cursului: 80 de ore, din care 30 de ore pregătire teoretică și 50 de ore activitate practică

Condiții minime de participare:  Studii medii

Abilități specifice: Minim 1 an de experiență în muncă, competențe și deprinderi în domeniul tehnologiei informației și comunicații sau dobândite în cadrul educației formale în domeniul TIC

Documente necesare pentru înscriere:

 • Formularul de înscriere la curs
 • Diplomă de bacalaureat sau adeverință de absolvire a facultății (original și copie)
 • Adeverință din care să rezulte o vechime în muncă de minim 1 an
 • Actul de identitate (original și copie)
 • Certificat de naștere (original și copie)
 • Certificat de căsătorie (original și copie), dacă este cazul
 • Declarație privind deținerea mijloacelor tehnologice pentru participarea la cursul online
 • Dovada achitării taxei de participare

Taxa de participare: 600 lei

 • costul de participare acoperă: activitatea lectorilor, materialele de curs, taxa de examinare, certificatele de absolvire.

Mod de plată: Taxa se plătește în lei, integral sau în 2 rate, prima rată înainte de începerea cursului, în contul RO22BRDE445SV12240144450, deschis la BRD sucursala TRIUMF.

Evaluarea cursanților:  la sfârșitul cursului se va susține examen scris și se va prezenta un proiect