ETHICAL WIFI HACKING: INTRODUCERE ȘI BUNE PRACTICI (Curs de perfecționare)

Cursul se adresează tuturor celor care doresc să pătrundă într-un domeniu mai puțin cunoscut utilizatorilor obișnuiți, nespecializați.
Pentru a cunoaște aceste informații, nu este necesar să aveți cunoștințe avansate în domeniu.
Ce înseamnă ”zona de hacking”?
Ce semnificație și importanță are această noțiune?
La ce folosește o rețea locală de comunicație LAN, fără fir?
Vom parcurge și vom studia împreună aceste noțiuni, pas cu pas.
Cursul propune o abordare interactivă cu caracter practic, având ca obiectiv final însușirea unor cunoștințe, tehnici și abilități pentru optimizarea activității profesionale, promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.

 Competențe dobândite

Pe durata acestui curs, se vor prezenta noțiuni de bază privind un sistem de operare (Kali Linux), cum se gestionează anumite tehnici de atac ale unei rețele, cum se pregătește strategia de lucru, cum se pregătește un atac cibernetic dar și cum ne putem proteja de astfel de atacuri.

 Tematica cursului

Structura principală a cursului:

  1. Amenajarea laboratorului. În acest capitol, veți învăța cum să configurați un laborator pentru tehnici de hacking. Orice inceput de drum are nevoie de o mapare cu infrastructură reală, palpabilă.
  2. Ascunderea identității. În hacking, un lucru foarte important pentru cel care inițiază atacul este să fie de negăsit. Pentru a putea pirata un soft sau pentru a obține un acces neautorizat, reușita nu este deplină fără a-ți ascunde identitatea.
  3. Obținerea accesului neautorizat într-o rețea wireless. Nu vom vorbi despre distrugerea rețelei, ci despre cum se poate accesa cu instrumentele potrivite o rețea fără a deține credențialele de acces precum și despre modalități de protecție împotriva unor astfel de încercări.

După absolvirea cursului de ETHICAL WIFI HACKING: INTRODUCERE ȘI BUNE PRACTICI se eliberează o diplomă de participare

Durata cursului: 40 de ore, din care 12 de ore pregătire teoretică și 28 de ore activitate practică

Condiții minime de participare:  Studii medii

Abilități specifice:  Utilizare PC nivel mediu,cunoștințe despre funcționalitatea internetului și a tehnologiilor wireless.

Documente necesare pentru înscriere:

  • Formularul de înscriere la curs
  • Diplomă de bacalaureat sau adeverință de absolvire a bacalaureatului (original și copie)
  • Actul de identitate (original și copie)
  • Declarație privind deținerea mijloacelor tehnologice pentru participarea la cursul online
  • Dovada achitării taxei de participare

Taxa de participare: 750 lei fără TVA

  • costul de participare acoperă: activitatea lectorilor, materialele de curs, taxa de examinare, certificatele de absolvire.

Mod de plată: Taxa se plătește în lei, integral sau în 2 rate, prima rată înainte de începerea cursului, în contul RO22BRDE445SV12240144450, deschis la BRD sucursala TRIUMF.

Evaluarea cursanților:  la sfârșitul cursului se va susține examen scris și se va prezenta un proiect