Curs Operator introducere, validare și prelucrare date

Calificarea de „Operator introducere, validare şi prelucrare date” este solicitată pe piaţa muncii şi este regăsită în organigramele multor firme.Calificarea “Operator introducere, validare şi prelucrare date” are corespondent: opérateur de saisie de données, data entry operator.

Descriere ocupatie Operator introducere, validare și prelucrare date

Operatorul introducere, validare şi prelucrare date are atribuţii referitoare la introducerea pe suport electronic a datelor necesare prelucrărilor electronice. În acest scop, el efectuează o serie deactivităţi importante pentru susţinerea procesului de prelucrare electronică a datelor, din care se pot menţiona: – introduce şi validează date pe suport electronic – gestionează suporţii electronici de date – asigură conformitatea datelor introduse cu documentele primare – salvează periodic datelor introduse – restaurează la nevoie datele salvate – recuperează informaţii pentru utilizatori, la cererea acestora – păstrează copiile de siguranţă ale datelor salvate pe suport electronic.

Procesul de lucru în cazul unui operator introducere, validare şi prelucrare date este corespunzătoractivităţilor pe care le desfăşoară şi care sunt descrise în cadrul competenţelor specifice ocupaţiei.

Principalele funcţii îndeplinite de un Operator introducere, validare și prelucrare date sunt următoarele:

 • Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor
 • Organizarea activităţii proprii
 • Utilizarea echipamentelor periferice
 • Asigurarea securităţii datelor/ documentelor
 • Introducerea şi validarea datelor
 • Prelucrarea datelor
 • Transpunerea datelor pe suport

Ocupaţia implică capabilităţi de comunicare eficientă cu beneficiarii, analiştii, programatorii, ceilalţi specialişti IT, precum şi cu persoanele din structurile ierarhice de conducere ale organizaţiei. De asemenea, trebuie respectate atât standardele de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătateîn muncă, a normelor generale de protecţia muncii, precum şi aplicarea procedurilor de calitate, necesare pentru îndeplinirea cu succes a activităţilor.

Unitati de competenta cheie Curs Operator introducere, validare și prelucrare date

 1. Comunicare în limba oficială
 2. Comunicare în limbi strainǎ
 3. Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie
 4. Competenţe informatice
 5. Competenţa de a învăţa
 6. Competenţe sociale şi civice

Unităţi de competenţă generale Curs Operator introducere, validare și prelucrare date

 1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta
 2. Aplicarea normelor de protecție a mediului
 3. Aplicarea procedurilor de calitate

Unităţi de competenţă specifice Curs Operator introducere, validare și prelucrare date

 1. Gestionarea suporturilor / dispozitivelor de stocare a datelor / documentelor
 2. Organizarea activitatii proprii
 3. Utilizarea echipamentelor periferice
 4. Asigurarea securitatii datelor / documentelor
 5. Introducerea si validarea datelor
 6. Prelucrarea datelorTranspunerea datelor pe suport

Pentru a obtine competentele asociate acestui curs de formare profesionala, centrul nostru de formare profesionala va ofera cel mai complet pachet de curs, ce va acoperi toate elementele prevazute de standardele ocupationale in vigoare.

Toate programele de formare organizate in cadrul centrului nostru combina o abordare teoretica cu una practica, pentru a asigura obtinerea cunostintelor si abilitatilor necesare pentru a activa in domeniu. Cursantii vor avea parte de o pregatire de inalta calitate ce le va permite odata cu finalizarea cursului sa ocupe un loc de munca conform cu calificarea obtinuta sau sa isi deschida propria afacere in domeniu.

Formatorii ce sustin acest curs sunt profesionisti in domeniu, specialisti cu un complex de cunostinte teoretice si o bogata experienta practica. Finalizarea acestui curs de calificare se va efectua pe baza unui examen, atat scris cat si practic, care va testa competentele cursantilor. In urma examenului, cursantii vor primi un certificat de calificare/absolvire emis de catre Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei, prin Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), recunoscut pe teritoriul Romaniei si al Uniunii Europene.