Desfasurator Curs OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE